Våre

prosjekter

Vi har utført prosjekter med og for kunder av varierende størrelse og på tvers av et bredt spekter av domener. Konsulentene våre sitter inne med mye kunnskap som vi gjerne deler med andre. Nedenfor finner du hvilke typer løsninger vi har utviklet for våre kunder.

Kilter

Kilter

KodeWorks hjelper Kilter med å utvikle smart elektronikk og funksjonible grensesnitt for å støtte utviklingen av AX-1, en selvkjørende landbruksrobot som transformerer ugressbekjempelse.

KI
Bitfix Helse

Bitfix Helse

Bitfix Helse utgjør en ekstraordinær del av vår portefølje og er et eksempel på nyskapende sosialt entreprenørskap. Med sin unike strategi som bruker spill og gaming for å engasjere barn utenfor skolesystemet eller med psykiske utfordringer, markerer de seg sterkt. Hos KodeWorks, spesialister i utvikling av komplekse systemer, apper og nettsider, har vi bidratt til Bitfix Helse med pitch-utforming, søknadsrådgivning og profesjonalisering. Vår fortsatte støtte, gitt uten økonomisk vederlag, reflekterer vår dedikasjon til samfunnsbidrag

Elporten

Elporten

Elportens hovedprodukt er Elporten KIS - et moderne kundeinformasjonssystem for de som selger kraft i det norske strømmarkedet. Elporten benytter moderne utviklingsmetoder, skybasert drift og rask kundedrevet utvikling. Elporten oversetter og gjennomfører nye salg til Elhub sitt format, muliggjør spørringer, rapporteringer, uthenting av målerverdier og fakturagrunnlag.

Python
Flask
Django
FastAPI
Docker
Kubernetes
SQLAlchemy
GitHub Actions
HTML
CSS
JavaScript
Aize

Aize

Aize er en prosjektspesialist som tilbyr ingeniør-, anskaffelses-, og konstruksjonstjenester (EPC), samt leveranse av avanserte offshore plattformer, onshore anlegg, flytende produksjonsenheter og fornybare energiløsninger.

C#
.Net
Git
Visual Studio
Azure DevOps
Confluence
Structural Optimization
Avinor

Avinor

Avinors samfunnsoppdrag er å sikre gode luftfartstjenester i hele Norge. Dette inkluderer å opprettholde en god informasjonsflyt til ansatte og flypassasjerer. Avinor er underlagt noen av landets strengeste krav til sikkerhet og kvalitet. KodeWorks har bistått med integrering av sanntids dataprosessering samt testing og kvalitetssikring av kode.

Java
Camel
Fuse
XML
Hazelcast
Scala
Akka
Nagios
BN Entreprenør

BN Entreprenør

BN Entreprenør AS er et maskinentreprenørfirma som ble etablert i 1973. Med en moderne maskinpark er de i stand til å utføre oppdrag på en kostnadseffektiv måte.

React
Mob-X
Styled-Components
Visual Studio Code
JavaScript
HTML
CSS
Netlify
Equinor

Equinor

Equinor er et internasjonalt energiselskap, og har de siste årene iverksatt en strategisk og betydelig satsing på bærekraftig energi. Dette er en prosess som krever innovasjon, forretningsforståelse og et stort fokus på kvalitet. KodeWorks støtter Equinors forsknings- og digitaliseringsaktiviteter gjennom analyse, design, programmering og testing.

Azure
.NET
C#
React
Typescript
Python
Flask
JavaScript
D3
Java
Ember
Pandas
Docker
MongoDB
CosmosDB
InfluxDB
Git
DevOps
Rider
Radix
Linux
Figma
DNB

DNB

Gjennom snart 200 år har DNB jobbet for å finne de beste løsningene for kundene sine, og er i dag et ledende teknologiselskap innen bank- og finanssektoren. KodeWorks bidrar i denne utviklingen med å etablere et sentralt system for håndtering av master- og referansedata. Gjennom en helhetlig ende-til-ende tankegang og bruk av moderne skytjenester hjelper KodeWorks DNB med å etablere en robust løsning for både operasjonell og analytisk bruk.

Python
Oracle EDM
SQL
REST
Kafka
AWS
Node
TypeScript
JavaScript
Vue
Jest
Jenkins
Git
BitBucket
Jira
AuroraDB
PostgreSQL
DynamoDB
NoSQL
Lambda
Swagger
developer.dnb.no

developer.dnb.no

DNB er Norges største bank, ledende finanskonsern og et av landets mest internasjonale selskaper, med over 2 millioner personkunder, 8000 ansatte fordelt på kontorer i over 18 land. Banken jobber hver dag for at kunden skal få en enklere hverdag, og tilbyr et komplett tilbud av finansielle tjenester gjennom mobil, nettbank, bankkontoer og internasjonale kontorer.

Node
TypeScript
JavaScript
Vue.js
Jest
Jenkins
Git
BitBucket
Jira
AuroraDB
PostgreSQL
DynamoDB
NoSQL
Lambda
Swagger
Gintel

Gintel

Gintel AS er et norsk IT-selskap som produserer programvare og applikasjoner innenfor telekommunikasjon, som endrer måten operatører komponerer og leverer tjenester til bedriftskunder.

TypeScript
Angular
fxLayout
Gerrit
Redmine
RegExp
RxJS
sCSS
Swagger
Java
Inatur

Inatur

Inatur er Norges største portal for salg av jakt og fiske, og har formidlet kjøp og salg av jakt- og fiskekort i over ti år. På nettsiden kan både større fjellstyrer, samt jegerforeninger og grunneiere legge ut jaktkort og fiskekort. I den sammenheng gis også muligheten til å leie ut hytter, både til bruk under jakt og til annen fritidsbruk. Per nå er det over 1200 hytter registrert til utleie på Inaturs nettside.

Java
Spring
MongoDB
JavaScript
React
KLP

KLP

Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap er et Oslo-basert pensjonsselskap som administrerer pensjonsordningen til kommuneansatte i Norge.

TypeScript
React
Enonic XP
Webpack
Universal Design
Availability
Micro Services
Kongsberg

Kongsberg

Kongsberg Digital tilbyr digitale løsninger for kunder innen maritim, olje og gass, med autonomi, smarte data, og augmented reality som fellesnevner. KodeWorks jobber med utvikling av maritim simulering brukt i blant annet treningssystemer for kunder over hele verden. Kongsberg A&D er en global teknologileder innen forsvar, overvåking, romfart, flystrukturer og flyvedlikehold.

C
C++
C#
Visual Studio
Git
Linux
SNMP
MIB
Python
SDL
Rettshåndhevelsesbyrå

Rettshåndhevelsesbyrå

Et rettshåndhevelsesbyrå skal forebygge og bekjempe kriminalitet samt skape trygghet i samfunnet. For å klare oppdraget er de avhengig av gode datasystemer som understøtter den daglige driften på en smidig og effektiv måte. KodeWorks har vært med å utvikle to svært viktige systemer for et prominent nordisk rettshåndhevelsesbyrå: System for Trygghetsalarm og Elektronisk Kontroll og System for Operativ Rettshåndhevelse. Begge systemene har bidratt til å bedre responstiden til byråets operasjonssentraler, trygge hverdagen til trygghetsalarmbærere, og gjort byråets patruljer mer effektive.

Scala
Java
Akka
Spring
CSS
JavaScript
Backbone
MSSQL
Cassandra
LDAP
OpenVPN
DevOps
IBM WebSphere
Tomcat
Jetty
lildog with lilbit

lildog with lilbit

lilbit leverer GPS-sporing av kjæledyr med tilhørende digital plattform og app. Deres visjon er å kunne gi eiere informasjon om dyrets tilstand gjennom dets oppførsel. lilbit har oppnådd stor interesse blant hundeeiere i Norge og har ambisjoner om internasjonal ekspansjon.

Java
Spring
Android
iOS
JavaScript
ReactJS
Tailwind
Møller IT

Møller IT

Møller IT, del av Møller Mobility Group, er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum med over 60 forhandlere og 750 000 kunder. Foretaket har tradisjonelt drevet med nybilsalg, leasing, finansiering, bruktbilsalg, og nå i nyere tid andre typer mobilitetstjenester.

Scala
Java
CQRS
Kafka
JavaScript
React
Redux
Elasticsearch
Nomono

Nomono

Nomono er en podcastplattform som tilbyr løsninger for samarbeid rundt behandling av audio. KodeWorks utvikler en app som muliggjør dette slikt samarbeid på en intuitiv måte.

iOS
Swift
Xcode
App Store
SwiftUI
Combine
Auth0
Bluetooth
BLE
CoAP
OBOS

OBOS

OBOS er en sentral aktør i det norske bolig- og eiendomsmarked, og tilbyr kunder blant annet lettere veier inn i boligmarkedet gjennom sin ordning for deleierskap. OBOS står bak Nabohjelp, appen som skal gjøre det enklere å spørre naboen om hjelp. KodeWorks bistår med både vedlikehold og videreutvikling av appen som er skrevet i native iOS og Android.

iOS
Swift
UIKit
iOS
Android
Java
Swift
Kotlin
Vue
Splunk
Remarkable

Remarkable

reMarkable er en norsk startup som utvikler en tablet for skriving og tegning, og som skal gi brukeren følelsen av å skrive på papir. Den unike tableten er designet for bruk i akademia så vel som i yrkessammenheng. KodeWorks bidrar til utvikling av den komplekse og internasjonale webplattformen til reMarkable.

React
Node
TypeScript
Sanity
Google Cloud Platform
Ruter

Ruter

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke).

Sesam

Sesam

Sesam er KodeWorks egenutviklede interne system for dørlås og ringeklokke. Både hardware og software er utviklet helt fra scratch av KodeWorks.

Low voltage
Arduino
C++
MQTT
Docker
Node
NextJS
TypeScript
React
SkandiaEnergi

SkandiaEnergi

SkandiaEnergi utvikler løsninger for fremtidens strømmarked. De tilbyr unike og smarte energiløsninger for solstrøm og energisparing. KodeWorks bistår til å utvikle en app som gjør hverdagen som kunde mer oversiktlig, og som tilbyr smarte løsninger for strømstyring og lading av elbil.

Android
Kotlin
iOS
Swift
Xcode
App Store
SwiftUI
Lokalise
Firebase
Swift Package Manager
Bambora
UIKit
Data visualization
Statkraft

Statkraft

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og et globalt selskap innen energimarkedsoperasjoner. KodeWorks har bistått med koordinering og utvikling av en samlet plattform for booking, risikoevaluering og rapportering av kraftkjøpsavtaler.

Python
Pandas
Beacon
Azure
Azure AD
Azure Enterprise Applications
GitLab
ELK
Grafana
Prometheus
MongoDB
HashiCorp Vault
Sunlit Sea

Sunlit Sea

Sunlit Sea utvikler en ny type teknologi for flytende solcelleinstallasjoner som åpner et helt nytt marked for solceller på hav. KodeWorks utvikler sensorløsninger for solcelleinstallasjonen, samt overvåking og berikning av data fra sensorene for å optimalisere produksjon og vedlikehold.

Embedded
C
Arduino
Scala
Akka
Python
AWS
Influx
React
ThreeJS
Tailwind
TechnipFMC

TechnipFMC

Som et verdensomspennende energi-serviceselskap har TechnipFMC store kunder i Norge. Sensorer brukes til sanntids overvåking av flyt gjennom installasjoner, og tung matematisk datamodellering for å optimalisere driften. KodeWorks bistår med å øke skalerbarhet og ytelse i applikasjonsporteføljen, samt å modernisere systemet for deployment i skyen.

Java
Spring
Maven
Influx
CQRS
THALES Norway

THALES Norway

Thales Group er et fransk multinasjonalt selskap som designer og bygger systemer og leverer tjenester for luftfart, forsvar, transport og sikkerhet.

Python
JavaScript
React
FastAPI
SQLAlchemy
Oracle Database
C++
Linux
Conan
Rust
Thomson Reuters

Thomson Reuters

Gjennom ulike digitale plattformer for energi- og råvarehandel leverer Thomson Reuters analyseverktøy beregnet på investorer og firmaer. Informasjonen som presenteres i disse løsningene er svært tidskritisk, datamengdene er store, kildene er mange og algoritmene er komplekse.

Java
Akka
VertX
Oracle SQL
Hbase
Vaskehjelp

Vaskehjelp

Vaskehjelp er en markedsplass som kobler rengjører og kunde sammen, samt tar av seg betaling og annet papirarbeid. KodeWorks har bistått med utvikling av iOS- og Android-applikasjon.

iOS
Android
.NET
Blazor
Tailwind
Kodeworks kontoret Oslo

Kontakt oss

Vil du ha rask hjelp eller ekspertråd?
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Email iconpost@kodeworks.no

Phone icon+47 416 70 269