Vaskehjelp

  • iOS, Android, .NET, Blazor, Tailwind

Vaskehjelp er en markedsplass som kobler rengjører og kunde sammen, samt tar av seg betaling og annet papirarbeid. KodeWorks har bistått med utvikling av iOS- og Android-applikasjon.

Som kunde eller tilbyder av renholdstjenester kan det være utfordrende å bete seg korrekt. Gjeldende regler er kompliserte og det er dessverre en bransje med en del svart arbeid. Vaskehjelp hadde en idé om å digitalisere disse prosessene slik at kunde og tilbyder enkelt kunne benytte seg av tjenesten og operere trygt og lønnsomt.

Peter Ringset begynte i KodeWorks i 2021, men allerede på vei inn døra kjente vi ham godt fra før gjennom å ha jobbet sammen med KodeWorks på prosjekt hos Vaskehjelp. Vaskehjelp er en markedsplass for profesjonelle renholdere og kunder med en unik tilnærming til digitalisering av renholdstjenester. Peter skal fortelle litt om hvordan det var å jobbe med dette prosjektet.

KodeWorks ble med inn i Vaskehjelp-teamet sommeren 2018. Utviklingen var på det tidspunkt sentrert rundt webapper, og kunden hadde store ambisjoner om å få løsningen snarlig ut i markedet.

Det beste med å jobbe med Vaskehjelp-applikasjonen var å se hvor mye vi oppnådde på kort tid, og den følelsen av prestasjon som kom ut av godt samarbeid. Spesielt når vi jobbet mot utgivelsesdatoen var det tilfredsstillende å se hvordan brikkene falt på plass.

- Peter Ringset

Teamet gikk inn en intens crunch-periode som endte med release av applikasjonen før jul samme år.

Teamet gikk inn en intens crunch-periode som endte med release av applikasjonen før jul samme år.

Kunden ønsket mange features raskt, og de få månedene vi hadde på å levere var utfordrende. Som de fleste prosjekter med intense siste dager, økte intensiteten i arbeidet etter hvert som vi gikk mot utgivelsesdatoen. Heldigvis kommuniserte teamet utmerket. Vi gjorde smidige prioriteringer, slik at vi kunne komme frem til utgivelsesdatoen med en velfungerende applikasjon.

- Peter Ringset

Etter utgivelsen av den første versjonen fortsatte KodeWorks arbeidet med Vaskehjelp, og ble en kilde til kontinuerlig forbedring og utvidelse av appen. Kundens ambisiøse mål, backet av gode markedsanalyser, og kombinert med utviklernes høye kompetanse, ble nøkkelen til en kommersiell suksess.

Det var imponerende å se hvordan Vaskehjelp analysere og benyttet bruksdata hentet fra appen til strategisk planlegging og prioritering av utviklingsaktivitet. Ved å se på hvordan dette ble utført lærte jeg selv mye om bruksmønsteranalyse, og brukte innsikten fra brukerdata til å forbedre både appen og selve tjenesten.

- Peter Ringset

Android- og iOS-appene ble opprinnelig utviklet native for å få benyttet plattformenes look-and-feel. Over tid har Vaskehjelp benyttet .NET-plattformen for sin komplette løsning. Ved å bruke Xamarin til apputvikling og Blazor til webutvikling oppnår Vaskehjelp gjenbruk av forretningslogikk samt god utnyttelse av sin interne kjernekompetanse i C#.

Vaskehjelp er og blir en sentral aktør innen digitale renholdstjenester, og KodeWorks takker for muligheten til å være en del av kommersialiseringen av en inspirerende startup.

vaskehjelp2.jpg