Vaskehjelp

  • iOS, Android, .NET, Blazor, Tailwind

Vaskehjelp er en markedsplass som kobler rengjører og kunde sammen, samt tar av seg betaling og annet papirarbeid. KodeWorks har bistått med utvikling av iOS- og Android-applikasjon.