Hva gjør vi?

Vi har utført prosjekter med og for kunder av varierende størrelse og på tvers av et bredt spekter av domener. Konsulentene våre sitter inne med mye kunnskap som vi gjerne deler med andre. Nedenfor finner du hvilke typer løsninger vi har utviklet for våre kunder.

Aize

Aize

Aize er en prosjektspesialist som tilbyr ingeniør-, anskaffelses-, og konstruksjonstjenester (EPC), samt leveranse av avanserte offshore plattformer, onshore anlegg, flytende produksjonsenheter og fornybare energiløsninger.

Teknologier
 • C#
 • .Net
 • Git
 • Visual Studio
 • Azure DevOps
 • Confluence
 • Structural Optimization
Aker BP

Aker BP

Aker BP ASA er et norsk oljeutvinning- og utviklingsselskap som fokuserer på petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. KodeWorks oppgave har vært å samarbeide med ressurser fra flere andre selskaper på WITSML Explorer, en open-source nettløsning designet å visualisere WITSML-data.

Teknologier
 • C#
 • .Net
 • Git
 • Visual Studio
 • React
 • XML
Avinor

Avinor

Avinors samfunnsoppdrag er å sikre gode luftfartstjenester i hele Norge. Dette inkluderer å opprettholde en god informasjonsflyt til ansatte og flypassasjerer. Avinor er underlagt noen av landets strengeste krav til sikkerhet og kvalitet. KodeWorks har bistått med integrering av sanntids dataprosessering samt testing og kvalitetssikring av kode.

Teknologier
 • Java
 • Camel
 • Fuse
 • XML
 • Hazelcast
 • Scala
 • Akka
 • Nagios
BN Entreprenør

BN Entreprenør

BN Entreprenør AS er et maskinentreprenørfirma som ble etablert i 1973. Med en moderne maskinpark er de i stand til å utføre oppdrag på en kostnadseffektiv måte.

Teknologier
 • React
 • Mob-X
 • Styled-Components
 • Visual Studio Code
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS
 • Netlify
Equinor

Equinor

Equinor er et internasjonalt energiselskap, og har de siste årene iverksatt en strategisk og betydelig satsing på bærekraftig energi. Dette er en prosess som krever innovasjon, forretningsforståelse og et stort fokus på kvalitet. KodeWorks støtter Equinors forsknings- og digitaliseringsaktiviteter gjennom analyse, design, programmering og testing.

Teknologier
 • Azure
 • .NET
 • C#
 • React
 • Typescript
 • Python
 • Flask
 • JavaScript
 • D3
 • Java
 • Ember
 • Pandas
 • Docker
 • MongoDB
 • CosmosDB
 • InfluxDB
 • Git
 • DevOps
 • Rider
 • Radix
 • Linux
 • Figma
DNB

DNB

Gjennom snart 200 år har DNB jobbet for å finne de beste løsningene for kundene sine, og er i dag et ledende teknologiselskap innen bank- og finanssektoren. KodeWorks bidrar i denne utviklingen med å etablere et sentralt system for håndtering av master- og referansedata. Gjennom en helhetlig ende-til-ende tankegang og bruk av moderne skytjenester hjelper KodeWorks DNB med å etablere en robust løsning for både operasjonell og analytisk bruk.

Teknologier
 • Python
 • Oracle EDM
 • SQL
 • REST
 • Kafka
 • AWS
 • Node
 • TypeScript
 • JavaScript
 • Vue
 • Jest
 • Jenkins
 • Git
 • BitBucket
 • Jira
 • AuroraDB
 • PostgreSQL
 • DynamoDB
 • NoSQL
 • Lambda
 • Swagger
developer.dnb.no

developer.dnb.no

DNB er Norges største bank, ledende finanskonsern og et av landets mest internasjonale selskaper, med over 2 millioner personkunder, 8000 ansatte fordelt på kontorer i over 18 land. Banken jobber hver dag for at kunden skal få en enklere hverdag, og tilbyr et komplett tilbud av finansielle tjenester gjennom mobil, nettbank, bankkontoer og internasjonale kontorer.

Teknologier
 • Node
 • TypeScript
 • JavaScript
 • Vue.js
 • Jest
 • Jenkins
 • Git
 • BitBucket
 • Jira
 • AuroraDB
 • PostgreSQL
 • DynamoDB
 • NoSQL
 • Lambda
 • Swagger
Teledyne FLIR

Teledyne FLIR

Teledyne FLIR designer, utvikler, produserer og distribuerer teknologier som streber etter å skape en mer bærekraftig, mer effektiv og tryggere fremtid ved å forbedre menneskelig oppfatning gjennom intelligente sensor- og bildebehandlingsløsninger i verdensklasse.

Teknologier
 • Linux
 • Android
 • Unity
 • USB
 • Network
Gintel

Gintel

Gintel AS er et norsk IT-selskap som produserer programvare og applikasjoner innenfor telekommunikasjon, som endrer måten operatører komponerer og leverer tjenester til bedriftskunder.

Teknologier
 • TypeScript
 • Angular
 • fxLayout
 • Gerrit
 • Redmine
 • RegExp
 • RxJS
 • sCSS
 • Swagger
 • Java
Inatur

Inatur

Inatur er Norges største portal for salg av jakt og fiske, og har formidlet kjøp og salg av jakt- og fiskekort i over ti år. På nettsiden kan både større fjellstyrer, samt jegerforeninger og grunneiere legge ut jaktkort og fiskekort. I den sammenheng gis også muligheten til å leie ut hytter, både til bruk under jakt og til annen fritidsbruk. Per nå er det over 1200 hytter registrert til utleie på Inaturs nettside.

Les mer om prosjektet

Teknologier
 • Java
 • Spring
 • MongoDB
 • JavaScript
 • React
KLP

KLP

Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap er et Oslo-basert pensjonsselskap som administrerer pensjonsordningen til kommuneansatte i Norge.

Teknologier
 • TypeScript
 • React
 • Enonic XP
 • Webpack
 • Universal Design
 • Availability
 • Micro Services
Kongsberg

Kongsberg

Kongsberg Digital tilbyr digitale løsninger for kunder innen maritim, olje og gass, med autonomi, smarte data, og augmented reality som fellesnevner. KodeWorks jobber med utvikling av maritim simulering brukt i blant annet treningssystemer for kunder over hele verden. Kongsberg A&D er en global teknologileder innen forsvar, overvåking, romfart, flystrukturer og flyvedlikehold.

Teknologier
 • C
 • C++
 • C#
 • Visual Studio
 • Git
 • Linux
 • SNMP
 • MIB
 • Python
 • SDL
Rettshåndhevelsesbyrå

Rettshåndhevelsesbyrå

Et rettshåndhevelsesbyrå skal forebygge og bekjempe kriminalitet samt skape trygghet i samfunnet. For å klare oppdraget er de avhengig av gode datasystemer som understøtter den daglige driften på en smidig og effektiv måte. KodeWorks har vært med å utvikle to svært viktige systemer for et prominent nordisk rettshåndhevelsesbyrå: System for Trygghetsalarm og Elektronisk Kontroll og System for Operativ Rettshåndhevelse. Begge systemene har bidratt til å bedre responstiden til byråets operasjonssentraler, trygge hverdagen til trygghetsalarmbærere, og gjort byråets patruljer mer effektive.

Les mer om prosjektet

Teknologier
 • Scala
 • Java
 • Akka
 • Spring
 • CSS
 • JavaScript
 • Backbone
 • MSSQL
 • Cassandra
 • LDAP
 • OpenVPN
 • DevOps
 • IBM WebSphere
 • Tomcat
 • Jetty
lildog with lilbit

lildog with lilbit

lilbit leverer GPS-sporing av kjæledyr med tilhørende digital plattform og app. Deres visjon er å kunne gi eiere informasjon om dyrets tilstand gjennom dets oppførsel. lilbit har oppnådd stor interesse blant hundeeiere i Norge og har ambisjoner om internasjonal ekspansjon.

Les mer om prosjektet

Teknologier
 • Java
 • Spring
 • Android
 • iOS
 • JavaScript
 • ReactJS
 • Tailwind
Møller IT

Møller IT

Møller IT, del av Møller Mobility Group, er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum med over 60 forhandlere og 750 000 kunder. Foretaket har tradisjonelt drevet med nybilsalg, leasing, finansiering, bruktbilsalg, og nå i nyere tid andre typer mobilitetstjenester.

Teknologier
 • Scala
 • Java
 • CQRS
 • Kafka
 • JavaScript
 • React
 • Redux
 • Elasticsearch
Nomono

Nomono

Nomono er en podcastplattform som tilbyr løsninger for samarbeid rundt behandling av audio. KodeWorks utvikler en app som muliggjør dette slikt samarbeid på en intuitiv måte.

Teknologier
 • iOS
 • Swift
 • Xcode
 • App Store
 • SwiftUI
 • Combine
 • Auth0
 • Bluetooth
 • BLE
 • CoAP
OBOS

OBOS

OBOS er en sentral aktør i det norske bolig- og eiendomsmarked, og tilbyr kunder blant annet lettere veier inn i boligmarkedet gjennom sin ordning for deleierskap. OBOS står bak Nabohjelp, appen som skal gjøre det enklere å spørre naboen om hjelp. KodeWorks bistår med både vedlikehold og videreutvikling av appen som er skrevet i native iOS og Android.

Teknologier
 • iOS
 • Swift
 • UIKit
 • iOS
 • Android
 • Java
 • Swift
 • Kotlin
 • Vue
 • Splunk
Pexip

Pexip

Starten på 2020 bemerket seg med covid-19-pandemien som en periode med store endringer for folk ved at mellommenneskelige relasjoner ble underlagt strenge offisielle retningslinjer. For leverandører av videoteknologi, som Pexip, resulterte dette i økende etterspørsel. Mindre reiser og færre møter ansikt til ansikt var en ny realitet, og videokommunikasjon var den nye standarden. Pexip er et selskap med lang erfaring i å forenkle og optimalisere videokonferanser, og KodeWorks assisterer i å se på forbedring av ytelse samt tilpasning til mobile flater.

Teknologier
 • Android
 • iOS
 • Gstreamer
 • Kotlin
 • Swift
 • UIKit
 • C
Remarkable

Remarkable

reMarkable er en norsk startup som utvikler en tablet for skriving og tegning, og som skal gi brukeren følelsen av å skrive på papir. Den unike tableten er designet for bruk i akademia så vel som i yrkessammenheng. KodeWorks bidrar til utvikling av den komplekse og internasjonale webplattformen til reMarkable.

Teknologier
 • React
 • Node
 • TypeScript
 • Sanity
 • Google Cloud Platform
Ruter

Ruter

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke).

Teknologier
  Sesam

  Sesam

  Sesam er KodeWorks egenutviklede interne system for dørlås og ringeklokke. Både hardware og software er utviklet helt fra scratch av KodeWorks.

  Les mer om prosjektet

  Teknologier
  • Low voltage
  • Arduino
  • C++
  • MQTT
  • Docker
  • Node
  • NextJS
  • TypeScript
  • React
  SkandiaEnergi

  SkandiaEnergi

  SkandiaEnergi utvikler løsninger for fremtidens strømmarked. De tilbyr unike og smarte energiløsninger for solstrøm og energisparing. KodeWorks bistår til å utvikle en app som gjør hverdagen som kunde mer oversiktlig, og som tilbyr smarte løsninger for strømstyring og lading av elbil.

  Teknologier
  • Android
  • Kotlin
  • iOS
  • Swift
  • Xcode
  • App Store
  • SwiftUI
  • Lokalise
  • Firebase
  • Swift Package Manager
  • Bambora
  • UIKit
  • Data visualization
  Statkraft

  Statkraft

  Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og et globalt selskap innen energimarkedsoperasjoner. KodeWorks har bistått med koordinering og utvikling av en samlet plattform for booking, risikoevaluering og rapportering av kraftkjøpsavtaler.

  Teknologier
  • Python
  • Pandas
  • Beacon
  • Azure
  • Azure AD
  • Azure Enterprise Applications
  • GitLab
  • ELK
  • Grafana
  • Prometheus
  • MongoDB
  • HashiCorp Vault
  Sunlit Sea

  Sunlit Sea

  Sunlit Sea utvikler en ny type teknologi for flytende solcelleinstallasjoner som åpner et helt nytt marked for solceller på hav. KodeWorks utvikler sensorløsninger for solcelleinstallasjonen, samt overvåking og berikning av data fra sensorene for å optimalisere produksjon og vedlikehold.

  Les mer om prosjektet

  Teknologier
  • Embedded
  • C
  • Arduino
  • Scala
  • Akka
  • Python
  • AWS
  • Influx
  • React
  • ThreeJS
  • Tailwind
  TechnipFMC

  TechnipFMC

  Som et verdensomspennende energi-serviceselskap har TechnipFMC store kunder i Norge. Sensorer brukes til sanntids overvåking av flyt gjennom installasjoner, og tung matematisk datamodellering for å optimalisere driften. KodeWorks bistår med å øke skalerbarhet og ytelse i applikasjonsporteføljen, samt å modernisere systemet for deployment i skyen.

  Teknologier
  • Java
  • Spring
  • Maven
  • Influx
  • CQRS
  THALES Norway

  THALES Norway

  Thales Group er et fransk multinasjonalt selskap som designer og bygger systemer og leverer tjenester for luftfart, forsvar, transport og sikkerhet.

  Teknologier
  • Python
  • JavaScript
  • React
  • FastAPI
  • SQLAlchemy
  • Oracle Database
  • C++
  • Linux
  • Conan
  • Rust
  Thomson Reuters

  Thomson Reuters

  Gjennom ulike digitale plattformer for energi- og råvarehandel leverer Thomson Reuters analyseverktøy beregnet på investorer og firmaer. Informasjonen som presenteres i disse løsningene er svært tidskritisk, datamengdene er store, kildene er mange og algoritmene er komplekse.

  Les mer om prosjektet

  Teknologier
  • Java
  • Akka
  • VertX
  • Oracle SQL
  • Hbase
  Vaskehjelp

  Vaskehjelp

  Vaskehjelp er en markedsplass som kobler rengjører og kunde sammen, samt tar av seg betaling og annet papirarbeid. KodeWorks har bistått med utvikling av iOS- og Android-applikasjon.

  Les mer om prosjektet

  Teknologier
  • iOS
  • Android
  • .NET
  • Blazor
  • Tailwind