lildog with lilbit

  • Java, Spring, Android, iOS, JavaScript, ReactJS, Tailwind

lilbit leverer GPS-sporing av kjæledyr med tilhørende digital plattform og app. Deres visjon er å kunne gi eiere informasjon om dyrets tilstand gjennom dets oppførsel. lilbit har oppnådd stor interesse blant hundeeiere i Norge og har ambisjoner om internasjonal ekspansjon.

lilbit leverer produkter for monitorering av kjæledyr, med målsetningen om å utvide kommunikasjonen mellom kjæledyr og eier. Med denne ambisjonen har de oppnådd stor interesse for nåværende og kommende produkter og tjenester. Gjennom et langt samarbeid har KodeWorks bidratt med rådgivning og kompetansebygging, såvel som utvikling. Joachim Fasting i KodeWorks har stått sentralt i dette, og har spesielt bidratt på backend og i arbeidet med å redusere kompleksitet og kostnader i tech-stacken.

Det jeg har satt mest pris på er tilliten fra kunden med tanke på valg av tekniske løsninger. Jeg har hatt muligheten til å jobbe med mange ulike teknologier, fra høyt til lavt i stacken.

- Joachim Fasting

lilbit er i dag en spesialisert bedrift med eierskap til hele teknologiporteføljen. En viktig del av å oppnå dette har vært en rasjonalisering av skyoppsettet. I dag bygger skyoppsettet på prinsippet om infrastruktur som kode. Oppsett og konfigurasjon, ressursbruk og kostnader er dermed transparent, modulært og lett å teste, videreutvikle og overlevere. Ellers har lilbit hatt fokus på å flytte produksjonskjeden lokalt, til forskjell fra hvordan mange leverandører gjør det.

For min egen del har den største utfordringen vært at jeg til tider har hatt mange tråder å holde i samtidig, som et resultat av at jeg har jobbet på flere deler av stacken. Det har derfor vært viktig å opprettholde en strukturert tilnærming til arbeidet.

- Joachim Fasting

Ettersom at jeg har jobbet med så mye forskjellig, håper jeg å ta med meg all erfaring jeg kan videre.

lilbit2.jpg

KodeWorks har i lilbit også vært med på bygging av kryssfunksjonelle team, med god kommunikasjon mellom utviklings- og forretningssiden - en egenskap som akselererer utvikling og vekst. På forretningssiden lar interessen for lilbits produkter seg kanskje best gjenspeile i et spredningssalg som ble gjort gjennom folkefinansieringsplattformen Folkeinvest, der det ble hentet inn 28 millioner kroner, noe som er ny norsk rekord. Videre har KodeWorks bidratt med bygging av spesifikk kompetanse for utvikling innad i lilbit. Dette inkluderer både kunnskapsdeling og deltakelse i ansettelsesprosessen.

CEO i lilbit, Morten Sæthre, beskriver Joachim som sitt første møte med en autonom utvikler; noen som ser svakheter og tilsvarende løsninger i et system, og implementerer disse på løpende bånd. I dag jobber Joachim med utvikling av backend. lilbit utvikler og drifter backend til både IoT-enhetene og til skyløsningene. Dette er viktig, da produktene fra lilbit inneholder utvidet sensorikk som vil legge til rette for en forlenget kommunikasjon mellom hund og eier.

KodeWorks er takknemlige for rollen som samarbeidspartnere her, og vi ser videre frem til å være en del av utviklingen i tiden som kommer.