Kilter

  • KI

KodeWorks hjelper Kilter med å utvikle smart elektronikk og funksjonible grensesnitt for å støtte utviklingen av AX-1, en selvkjørende landbruksrobot som transformerer ugressbekjempelse.

Ved å integrere kunstig intelligens (KI) og maskinlæring i AX-1 oppnår Kilter millimeterpresisjon i deteksjonen av ugress og nytteplanter. Dette gjør det mulig for roboten å påføre ugressmiddelet direkte på ugresset, samtidig som den skaper en sikkerhetssone rundt nytteplantene. KI-systemet har blitt trent til å gjenkjenne ulike plantearter med ekstrem presisjon på mikrosekunder.

Fjernovervåking og oppdateringer, administrert av Kilters ingeniører på Langhus, sikrer at AX-1 alltid er optimalisert med de nyeste funksjonene og ytelsesforbedringene. Den autonome kjøringen, GPS-navigasjonen og den lette konstruksjonen gir Kilter en enkel og effektiv løsning for bønder.

Med AX-1 adresserer Kilter utfordringene i dagens konvensjonelle metoder for ugressbekjempelse, som er kostbare, tidkrevende og potensielt skadelige. Dette bidrar til en betydelig reduksjon på opptil 95% i bruken av sprøytemidler, samtidig som avlingene kan øke med opptil 35%, ifølge forsøk utført av NIBO og NLR.

Dette innovative prosjektet demonstrerer KodeWorks forpliktelse til å levere cutting-edge løsninger som gir våre kunder et konkurransefortrinn og støtter dem i å møte utfordringer i dagens komplekse markeder.