Equinor

  • Azure, .NET, C#, React, Typescript, Python, Flask, JavaScript, D3, Java, Ember, Pandas, Docker, MongoDB, CosmosDB, InfluxDB, Git, DevOps, Rider, Radix, Linux, Figma

Equinor er et internasjonalt energiselskap, og har de siste årene iverksatt en strategisk og betydelig satsing på bærekraftig energi. Dette er en prosess som krever innovasjon, forretningsforståelse og et stort fokus på kvalitet. KodeWorks støtter Equinors forsknings- og digitaliseringsaktiviteter gjennom analyse, design, programmering og testing.