Elporten

  • Python, Flask, Django, FastAPI, Docker, Kubernetes, SQLAlchemy, GitHub Actions, HTML, CSS, JavaScript

Elportens hovedprodukt er Elporten KIS - et moderne kundeinformasjonssystem for de som selger kraft i det norske strømmarkedet. Elporten benytter moderne utviklingsmetoder, skybasert drift og rask kundedrevet utvikling. Elporten oversetter og gjennomfører nye salg til Elhub sitt format, muliggjør spørringer, rapporteringer, uthenting av målerverdier og fakturagrunnlag.