Personvernerklæring for KodeWorks AS

Sist endret 14. mars 2022

KodeWorks AS vil i forbindelse med vår virksomhet behandle personopplysninger.

Informasjon om vår behandling av personopplysninger er nærmere beskrevet i denne personvernerklæringen.

Last ned en kopi av Personvernerklæringen(PDF).

 • Ansvarlig for behandling av personopplysninger

  KodeWorks AS er behandlingsansvarlig, dvs. bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene som omtalt i denne personvernerklæringen skal behandles.

  Kontaktopplysninger for behandlingsansvarlig:

  • KodeWorks AS v/ Eirik Larsen
  • Organisasjonsnr.: 820 478 452
  • E-post: eirik.larsen@kodeworks.no
 • Hvem vi behandler personopplysninger om

  KodeWorks AS behandler personopplysninger om:

  • Kontaktpersoner hos kunder
  • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
 • Formål, type personopplysning og rettslig grunnlag

  Nedenfor følger en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke type personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

  Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • For å inngå og administrere avtaler med våre kunder, leverandører eller samarbeidspartnere, håndtere faktura og for øvrig ha korrespondanse med kunden, samarbeidspartneren og leverandøren. Personopplysninger som behandles er navn, telefonnummer, e-postadresse, yrkestittel, rolle og øvrig informasjon som fremgår i korrespondansen med den registrerte. Behandlingen av personopplysninger skjer for at vi skal kunne oppfylle våre avtaler, eller for å gjennomføre tiltak på den registrerte sin anmodning før en avtaleinngåelse (se GDPR art. 6 (1) b).
  • For å besvare henvendelser som kommer inn til oss. Personopplysninger som behandles kan bla. være navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining (se GDPR art. 6 (1) f). Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.
 • Hvem vi deler personopplysninger med

  Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

  Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Tripletex (regnskapsprogram)
 • Lagring av personopplysninger

  Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

  Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 • Dine rettigheter

  Du har rett til å kreve innsyn i, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

  For å ta i bruk dine rettigheter må du sende din henvendelse til KodeWorks AS v/ Eirik Larsen. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 • Klager

  Opplever du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

  Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 • Endringer

  Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.

Kodeworks kontoret Oslo

Kontakt oss

Vil du ha rask hjelp eller ekspertråd?
Ta kontakt med oss for generell støtte, eller ring David direkte.

Email iconpost@kodeworks.no

Phone icon+47 416 70 269