Sunlit Sea

  • Embedded, C, Arduino, Scala, Akka, Python, AWS, Influx, React, ThreeJS, Tailwind

Sunlit Sea utvikler en ny type teknologi for flytende solcelleinstallasjoner som åpner et helt nytt marked for solceller på hav. KodeWorks utvikler sensorløsninger for solcelleinstallasjonen, samt overvåking og berikning av data fra sensorene for å optimalisere produksjon og vedlikehold.

Med omfattende ambisjoner innen flytende solkraft er Sunlit Sea en sentral aktør innen feltet. Om man ser på utviklingen de har hatt på tvers av hele teknologi-stacken, underbygges dette ytterligere.

KodeWorks har stått sentralt i denne utviklingen, og jobber i dag på fronter som hardwaredesign og softwareutvikling for monitorering, vedlikehold og optimalisering av kraftproduksjon. Rune Holmgren i KodeWorks har jobbet med elektronikk og sensorikk i flottørmodulene, og forteller om sin erfaring fra Sunlit Sea.

I Sunlit Sea har jeg fått muligheten til å få jobbe med å finne løsninger på problemer. Jeg skal ikke bare implementere en funksjon som gir en grønn unit test, men får istedenfor ekte problemer som jeg kan bruke den fulle bredden i fagkunnskapen min til å løse. Man blir rett og slett oppfinner på jobb, og skal lage ekte ting. Jeg står da fritt til å utforske mulige løsninger og sammen med kollegaene mine finner vi ut hvordan vi f.eks. får etablert en datastrøm med fuktmålinger fra innsiden av en metallkonstruksjon.

KodeWorks har som medgrunnlegger av Sunlit Sea vært med fra starten i 2019. Som startup med store ambisjoner, og i et krevende, tverrfaglig felt som enda ikke har modnet, finnes mange barrierer som må overkommes for å kunne skrive en suksesshistorie.

KodeWorks har som medgrunnlegger av Sunlit Sea vært med fra starten i 2019. Som startup med store ambisjoner, og i et krevende, tverrfaglig felt som enda ikke har modnet, finnes mange barrierer som må overkommes for å kunne skrive en suksesshistorie.

Sunlit Sea har i flere omganger samarbeidet med KodeWorks om dette og vi har bidratt innen et bredt spekter av områder. Fra 3D-renderings av produksjon og deployment, og nettside med Sunlit Sea’s Smart Quoter-tjeneste, ned til sensor- og kommunikasjonselektronikken som sitter på hver modul, har KodeWorks designet og implementert nødvendig teknologi fra bunnen av.

Gjennom godt samarbeid og gjensidig kompetansebygging har KodeWorks vært essensielle for Sunlit Sea’s informasjonsteknologiske fortrinn.

I Sunlit Sea står jeg selv for kvaliteten til løsningene jeg utvikler, og det er mye ansvar på skuldrene til hver utvikler. Det er ikke mulig å støtte seg på at resten av teamet skal fange opp svakheter i løsningene mine med mindre jeg aktivt ber om hjelp til gjennomgang av systemene. Vi må alle sammen rett og slett selv identifisere mulige svakheter i systemene og prosedyrene vi utarbeider og sørge for at flere sett med øyne ser over alt som kan ha svakheter.

De tekniske løsningene som danner grunnlaget for solcellemodulen svarer til krav som skjerpes etterhvert som produktet går mot kommersialisering. Det samme gjelder prosessering og presentasjon av innhentet data, og bruken av denne til videre predikasjon av ytelse og oppførsel i varierende omgivelser. Dette skjer i takt med at Sunlit Sea avanserer på produksjonsskalering og konkurransedyktighet.

Før Sunlit Sea hadde jeg lite erfaring med å lage systemer og prosedyrer for å få opp produksjon av et ekte produkt. Det har vært svært interessant å lære seg hva som går bra når du lager en håndfull prototyper, og hva man da må endre når man sikter seg inn mot masseproduksjon av det samme produktet. Et kjempeviktig verktøy jeg har med meg videre i min mentale verktøykasse er evnen til å designe et produkt slik at en fabrikk kan lage produktet, uten at jeg selv er involvert i noen av stegene.

Bred og dokumenterbar domenekunnskap er viktig i en relativt ung industri. I den hensikt jobber Sunlit Sea med å identifisere solcellepanelenes ytelsesgrad i ulike havtilstander gitt et sett bølger, i et samarbeid mellom KodeWorks og IFE for å kombinere historisk data med egen sensor- og prosesseringsteknologi. Dette arbeidet inngår i state-of-the-art forskning innen feltet og vil bli kilden til flere vitenskapelige publiseringer fra IFE.

KodeWorks fortsetter å levere utviklingstjenester for Sunlit Sea og ser fram til å sammen løse mange spennende utfordringer i tiden framover.

sunlitsea2.jpg