Sunlit Sea

  • Embedded, C, Arduino, Scala, Akka, Python, AWS, Influx, React, ThreeJS, Tailwind

Sunlit Sea utvikler en ny type teknologi for flytende solcelleinstallasjoner som åpner et helt nytt marked for solceller på hav. KodeWorks utvikler sensorløsninger for solcelleinstallasjonen, samt overvåking og berikning av data fra sensorene for å optimalisere produksjon og vedlikehold.