Statkraft

  • Python, Pandas, Beacon, Azure, Azure AD, Azure Enterprise Applications, GitLab, ELK, Grafana, Prometheus, MongoDB, HashiCorp Vault

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og et globalt selskap innen energimarkedsoperasjoner. KodeWorks har bistått med koordinering og utvikling av en samlet plattform for booking, risikoevaluering og rapportering av kraftkjøpsavtaler.