SkandiaEnergi

  • Android, Kotlin, iOS, Swift, Xcode, App Store, SwiftUI, Lokalise, Firebase, Swift Package Manager, Bambora, UIKit, Data visualization

SkandiaEnergi utvikler løsninger for fremtidens strømmarked. De tilbyr unike og smarte energiløsninger for solstrøm og energisparing. KodeWorks bistår til å utvikle en app som gjør hverdagen som kunde mer oversiktlig, og som tilbyr smarte løsninger for strømstyring og lading av elbil.