Remarkable

  • React, Node, TypeScript, Sanity, Google Cloud Platform

reMarkable er en norsk startup som utvikler en tablet for skriving og tegning, og som skal gi brukeren følelsen av å skrive på papir. Den unike tableten er designet for bruk i akademia så vel som i yrkessammenheng. KodeWorks bidrar til utvikling av den komplekse og internasjonale webplattformen til reMarkable.