OBOS

  • iOS, Swift, UIKit, iOS, Android, Java, Swift, Kotlin, Vue, Splunk

OBOS er en sentral aktør i det norske bolig- og eiendomsmarked, og tilbyr kunder blant annet lettere veier inn i boligmarkedet gjennom sin ordning for deleierskap. OBOS står bak Nabohjelp, appen som skal gjøre det enklere å spørre naboen om hjelp. KodeWorks bistår med både vedlikehold og videreutvikling av appen som er skrevet i native iOS og Android.