Nomono

  • iOS, Swift, Xcode, App Store, SwiftUI, Combine, Auth0, Bluetooth, BLE, CoAP

Nomono er en podcastplattform som tilbyr løsninger for samarbeid rundt behandling av audio. KodeWorks utvikler en app som muliggjør dette slikt samarbeid på en intuitiv måte.