Rettshåndhevelsesbyrå

  • Scala, Java, Akka, Spring, CSS, JavaScript, Backbone, MSSQL, Cassandra, LDAP, OpenVPN, DevOps, IBM WebSphere, Tomcat, Jetty

Et rettshåndhevelsesbyrå skal forebygge og bekjempe kriminalitet samt skape trygghet i samfunnet. For å klare oppdraget er de avhengig av gode datasystemer som understøtter den daglige driften på en smidig og effektiv måte. KodeWorks har vært med å utvikle to svært viktige systemer for et prominent nordisk rettshåndhevelsesbyrå: System for Trygghetsalarm og Elektronisk Kontroll og System for Operativ Rettshåndhevelse. Begge systemene har bidratt til å bedre responstiden til byråets operasjonssentraler, trygge hverdagen til trygghetsalarmbærere, og gjort byråets patruljer mer effektive.