KLP

  • TypeScript, React, Enonic XP, Webpack, Universal Design, Availability, Micro Services

Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap er et Oslo-basert pensjonsselskap som administrerer pensjonsordningen til kommuneansatte i Norge.