Inatur

  • Java, Spring, MongoDB, JavaScript, React

Inatur er Norges største portal for salg av jakt og fiske, og har formidlet kjøp og salg av jakt- og fiskekort i over ti år. På nettsiden kan både større fjellstyrer, samt jegerforeninger og grunneiere legge ut jaktkort og fiskekort. I den sammenheng gis også muligheten til å leie ut hytter, både til bruk under jakt og til annen fritidsbruk. Per nå er det over 1200 hytter registrert til utleie på Inaturs nettside.

KodeWorks har vært med på Inaturs moderniseringsprosess siden 2019. Her har KodeWorks bidratt med å bygge videre på og modernisere deres eksisterende Java 8 Spring backend. Frontend er skrevet om fra å være strukturert med CommonJS og require()-import, til å bruke ES6-standardisert praksis, for eksempel modulhenting ved import/export. Der store deler av den eksisterende koden var bygd opp med backbone.js og mustache templates, skrives i dag frontend-koden i React, med Hooks og Storybook for bygging av standard UI-komponenter.

Rådgivning på teknisk front er ofte en del av vårt arbeidsområde i prosjektene vi gjennomfører. Som konsulenter og utviklere har KodeWorks god forståelse for hvordan man imøtekommer sluttbrukerens forventninger og ønsker, og samtidig ivaretar den tekniske integriteten i kodebasen og tekniske løsninger generelt. Å kommunisere denne sammenhengen er viktig for å sikre at bedriften er i stand til å sette mål som både er ambisiøse, hensiktsmessige og gjennomførbare. Dette har bidratt til å skape en felles front på tvers av forretningsdelen og den tekniske delen av Inatur - en viktig forutsetning for videre prosess og akselerert utvikling.

inatur-3.jpg

I dag driver KodeWorks prosessen med modernisering av Inaturs teknologiportefølje videre. I en slik prosess finnes det en balanse mellom fornying av eksisterende løsninger og utvikling av nye features. KodeWorks har bidratt med omfattende fornying på tvers av Inaturs teknologistack, og lagt et robust grunnlag for både drift og videre utvikling av Inaturs tjenester. Vi takker for et godt samarbeid og ser frem til videre utvikling med Inatur.