DNB

  • Python, Oracle EDM, SQL, REST, Kafka, AWS, Node, TypeScript, JavaScript, Vue, Jest, Jenkins, Git, BitBucket, Jira, AuroraDB, PostgreSQL, DynamoDB, NoSQL, Lambda, Swagger

Gjennom snart 200 år har DNB jobbet for å finne de beste løsningene for kundene sine, og er i dag et ledende teknologiselskap innen bank- og finanssektoren. KodeWorks bidrar i denne utviklingen med å etablere et sentralt system for håndtering av master- og referansedata. Gjennom en helhetlig ende-til-ende tankegang og bruk av moderne skytjenester hjelper KodeWorks DNB med å etablere en robust løsning for både operasjonell og analytisk bruk.