Avinor

  • Java, Camel, Fuse, XML, Hazelcast, Scala, Akka, Nagios

Avinors samfunnsoppdrag er å sikre gode luftfartstjenester i hele Norge. Dette inkluderer å opprettholde en god informasjonsflyt til ansatte og flypassasjerer. Avinor er underlagt noen av landets strengeste krav til sikkerhet og kvalitet. KodeWorks har bistått med integrering av sanntids dataprosessering samt testing og kvalitetssikring av kode.