Aize

  • C#, .Net, Git, Visual Studio, Azure DevOps, Confluence, Structural Optimization

Aize er en prosjektspesialist som tilbyr ingeniør-, anskaffelses-, og konstruksjonstjenester (EPC), samt leveranse av avanserte offshore plattformer, onshore anlegg, flytende produksjonsenheter og fornybare energiløsninger.