Inatur

  • Java, Spring, MongoDB, JavaScript, React

Inatur is Norway's largest online platform for selling hunting and fishing licenses, having offered their services for more than ten years. On their website, larger municipal bodies as well as hunting associations and ground owners can put hunting and fishing licenses out for sale. In this context, Inatur also offers the ability to put cabins out for rent, both for hunting and vacationing. Today, there are more than 1200 cabins registered for renting on Inatur's website.

KodeWorks har vært med på Inaturs moderniseringsprosess siden 2019. Her har KodeWorks bidratt med å bygge videre på og modernisere deres eksisterende Java 8 Spring backend. Frontend er skrevet om fra å være strukturert med CommonJS og require()-import, til å bruke ES6-standardisert praksis, for eksempel modulhenting ved import/export. Der store deler av den eksisterende koden var bygd opp med backbone.js og mustache templates, skrives i dag frontend-koden i React, med Hooks og Storybook for bygging av standard UI-komponenter.

Rådgivning på teknisk front er ofte en del av vårt arbeidsområde i prosjektene vi gjennomfører. Som konsulenter og utviklere har KodeWorks god forståelse for hvordan man imøtekommer sluttbrukerens forventninger og ønsker, og samtidig ivaretar den tekniske integriteten i kodebasen og tekniske løsninger generelt. Å kommunisere denne sammenhengen er viktig for å sikre at bedriften er i stand til å sette mål som både er ambisiøse, hensiktsmessige og gjennomførbare. Dette har bidratt til å skape en felles front på tvers av forretningsdelen og den tekniske delen av Inatur - en viktig forutsetning for videre prosess og akselerert utvikling.

inatur-3.jpg

I dag driver KodeWorks prosessen med modernisering av Inaturs teknologiportefølje videre. I en slik prosess finnes det en balanse mellom fornying av eksisterende løsninger og utvikling av nye features. KodeWorks har bidratt med omfattende fornying på tvers av Inaturs teknologistack, og lagt et robust grunnlag for både drift og videre utvikling av Inaturs tjenester. Vi takker for et godt samarbeid og ser frem til videre utvikling med Inatur.